• brdr-bonnichsen-27-1
 • brdr-bonnichsen-22
 • brdr-bonnichsen-6
 • brdr-bonnichsen-20
 • brdr-bonnichsen-24
 • brdr-bonnichsen-3
 • brdr-bonnichsen-25
 • brdr-bonnichsen-1
 • brdr-bonnichsen-23-1
 • brdr-bonnichsen-26
 • brdr-bonnichsen-5
 • brdr-bonnichsen-7
 • brdr-bonnichsen-8
 • brdr-bonnichsen-19
 • brdr-bonnichsen-21

Sælg en elsikker bolig

Skal du sælge din bolig, kan du frigøre dig for dit 10-årige mangelansvar. Det kræver, at du fremlægger en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport med resultatet af gennemgangen af bygningen elinstallationer for køber. Samtidig skal du som sælger fremlægge et tilbud på en ejerskifteforsikring for køber.

Du skal som sælger betale for tilstands- og eleftersynsrapporten, ligesom du skal betale halvdelen af ejerskifteforsikringen, hvis køber ønsker forsikringen. Husk, at det er dig som sælger og ikke din ejendomsmægler, der skal bestille rapporten hos din lokale autoriserede elinstallatør.

Din lokale, autoriserede el-installatør og elektriker kan både udarbejde rapporten og give et overslag eller skøn over, hvad det vil koste at udbedre eventuelle mangler.

Hvad indeholder et eleftersyn?

Gennemgangen af boligens elinstallationer, i forbindelse med et eleftersyn, skal være visuel og skal ske stikprøvevis med brug af egnede tekniske hjælpemidler, men uden destruktive indgreb i boligen med mindre andet aftales.

Gennemgang af boligens elinstallationer omfatter kontrol af blandt andet eltavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af elinstallationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.

Et eleftersyn indeholder ikke:

 • Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.
 • Dele af installationen, som ikke kan efterses.
 • Elinstallationer uden for selve bygningen.
 • Hårde hvidevarer.
 • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.
 • En vurdering af om elinstallationerne er tidsvarende.

eleftersyn